Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Preambulum
1.1. A Fészek Csillag Alapítvány (székhely: 2051 Biatorbágy, Táncsics Mihály utca 9.; adószám: 19239228-1-13; telefonszám: +36 23 820 394; e-mail cím: info@feszekcsillag.hu), mint adatkezelő weboldalt üzemeltet, amely a https://feszekcsillag.hu/ webcímen érhető el.

1.2. Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóval (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) tesz eleget a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 12. cikk (1) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

1.3. Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztatót az 1.1. pont szerinti weboldalon korlátozás nélkül megismerhetik.

2. Kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

2.1. A webes kapcsolati űrlapon történő kapcsolatfelvétel, mint adatkezelés célja Adatkezelő tevékenységéről tájékoztatás kérése, illetve a fogyatékkal élő személyek közösségéhez való csatlakozásról való érdeklődés.

2.2. Az adatkezelés érintettjei a https://feszekcsillag.hu/kapcsolat/ webcímen elérhető kapcsolati űrlapot személyes adataikkal kitöltő és Adatkezelő részére megküldő természetes személyek.

2.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személy hozzájárulása az adatkezeléshez.

2.4. A kezelt adatok köre az érintett neve, e-mail címe, a megkeresés témaköre, valamint az üzenet szövege. Az érintett kizárólag a nevét és e-mail címét köteles megadni a kapcsolati űrlapon, az üzenet tárgya és szövege opcionális mezők.

2.5. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legkésőbb a megkereséstől számított 5. naptári év végéig tartó időtartamig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

2.6. Adatkezelő a kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait a tárhelyszolgáltatás céljából veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Infosector Kft. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

2.7. Az adatkezelés keretében személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításra nem kerül sor.

3. Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelés

3.1. A hírlevélküldés, mint adatkezelés célja Adatkezelő közösségi és egyéb tevékenységéről időről-időre szerkesztett módon történő tájékoztatás nyújtása az érdeklődők részére.

3.2. Az adatkezelés érintettjei Adatkezelő hírlevél-listájára feliratkozó természetes személyek.

3.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személy hozzájárulása az adatkezeléshez.

3.4. A kezelt adatok köre az érintett neve, e-mail címe és a hírlevélre történő feliratkozás időpontja.

3.5. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tartó időtartamig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.6. Adatkezelő a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait a hírlevelek kiküldése céljából veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a The Rocket Science Group LLC. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

3.7. Az adatkezelés keretében személyes adatok nemzetközi szervezet részére történő továbbításra nem kerül sor. Az adatkezelés keretében személyes adatok harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba történő továbbítására kerül sor, a hírlevélküldő szolgáltatás működtetése céljából.

4. Támogatás-nyújtásra vonatkozó adatkezelés

4.1. Az adatkezelés célja adatkezelőnek a támogatás teljesítésével összefüggésben felmerülő adójogi- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése. A támogatási szerződés keretében az adományozó, mint érintett banki átutalás útján Adatkezelőnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesítés Adatkezelő célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség Adatkezelőt nem terheli.

4.2. Az adatkezelés érintettjei a támogatást banki átutalással adatkezelő részére teljesítő természetes személyek. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a személyes adatok forrásának a névelőtag, vezetéknév, keresztnév, a pénzforgalmi jelzőszám, a ténylegesen teljesített támogatás összege és a teljesítés napja tekintetében Adatkezelő pénzforgalmi számláját működtető pénzintézet, tekintettel arra, hogy ezen adatokat Adatkezelő nem közvetlenül az érintettől kapja meg a banki átutalási rendszerek sajátossága okán.

4.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A pontos jogi kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § jogszabályhely alapján áll fenn.

4.4. A kezelt adatok köre az érintett neve (vezetéknév, keresztnév), pontos címe (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, lépcsőház, lakás stb.), telefonszáma, e-mail címe, a pontos címétől adott esetben eltérő szállítási címe, a rendeléshez hozzáfűzött jegyzete, valamint a fizetés módja.

4.5. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a támogatás teljesítésének időpontjára kiterjedően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 1. §, 4. § és 8. § (2) a) pontja alapján meghatározottak szerint készített éves beszámoló elfogadásától számított 8 (nyolc) naptári éven át tárolja (kezeli).

4.6. Adatkezelő a támogatásra vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait igénybe veszi, a pénzforgalmi számla működtetése céljából. Az adatfeldolgozó a K&H Bank Zrt. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

4.7. Az adatkezelés keretében személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításra nem kerül sor.

5. Adatfeldolgozás

5.1. Adatkezelő a weboldal és a közösségi tevékenysége keretében végzett adatkezelések vonatkozásában az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó e-mail elérhetősége Adatfeldolgozó postai elérhetősége
Hírlevélküldés biztosítása The Rocket Science Group LLC (MailChimp) dpo@mailchimp.com 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Webfejlesztési szolgáltatás nyújtása SoDiCe Kft. hello@sodice.hu 1048 Budapest, Csíksomlyó utca 2. 1. ép. B. lház. 4. em. 13.
Analitikai és funkcionális süti kezelés Google, LLC. privacy@google.com 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043
Analitikai és funkcionális süti kezelés Facebook, Inc. privacy@support.facebook.com 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Pénzforgalmi számla működtetése K&H Bank Zrt. bank@kh.hu 1851 Budapest
Tárhelyszolgáltatás Infosector Kft. hello@infosector.hu 2013 Pomáz, Kond utca 14.

5.2. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával az adatfeldolgozás megkezdése előtt észszerű időben tájékoztatja az érintetteket.

6. „Cookie”-k (sütik)

6.1. Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában hivatkozott weboldalán „cookie”-k (továbbiakban „süti”) kerülnek alkalmazásra. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. A sütik használatához az érintettek hozzájárulása szükséges. A sütiket az adatkezelő elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használja.

6.2. Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb webböngészésre alkalmas eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

6.3. Adatkezelő a weboldalán a célja szerint háromféle sütit alkalmaz:

6.3.1. A sütik egy része (ún. „session” sütik) elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a weboldal, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

6.3.2. Az analitikai sütik segítenek a weboldal látogatási adatainak elemzésében és a weboldalon történő viselkedés analizálásában. Ennek engedélyezése az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásán alapul.

6.3.3. A funkcionális sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Ennek engedélyezése az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásán alapul.

[cookie_audit_category]

6.4. Lehetőség van a sütik kikapcsolására is, amennyiben az érintett nem szeretné, hogy adatkezelő a fentiekben körülírt információkat gyűjtsön a weboldal használatával összefüggésben. Az érintett internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy egyébként módosíthatja a sütik beállításait.

7. Az adatvédelmi tisztviselő

7.1. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 37. cikke alapján nem kötelezett. Adatvédelmi jellegű kérdéseit Adatkezelő az info@feszekcsillag.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a jelen Adatkezelési tájékoztató 1.1. pontja szerinti székhelycímére küldött postai levélben fogadja. Az érintetti jogérvényesítési kérelmeket Adatkezelő a kézhezvételt követő 30 napon belül teljesíti, vagy az Adatkezelő álláspontja szerint jogosulatlan joggyakorlás esetén ugyanilyen határidőben tagadja meg a kérelem teljesítését. A kérelem teljesítéséről vagy megtagadásáról Adatkezelő az érintettet a kérelem benyújtásával azonos módon (elektronikus vagy postai) tájékoztatja.

8. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az érintettet megillető jogok

8.1. Hozzáféréshez való jog: E jog alapján az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, így különösen, de nem kizárólagosan a személyes adatok kezelésének céljáról, az adatok tárolásának időtartamáról, azok más részére történő továbbítása esetén az adatok címzettjeiről.

8.2. Helyesbítéshez való jog: Ha személyes adatait adatkezelő önhibájából vagy azon kívül pontatlan tartalommal kezeli, e jog alapján az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt adatai helyesbítését, ha az adatkezelés célja lehetővé teszi, hiányos adatai kiegészítését.

8.3. Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy személyes adatait adatkezelő törölje, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: (i) az érintett személyes adatainak kezelésére már nincs szükség az adatkezelés céljának eléréséhez; (ii) az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen; (iii) az érintett személyes adatait adatkezelő nem jogszerűen kezelte; (iv) jogszabály kötelezi az adatkezelőt személyes adatai törlésére. Az érintett személyes adatai törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll módjában adatkezelőnek eleget tenni: (i) az adatok kezelése szükséges mások szabad véleménynyilvánításához vagy tájékozódásához; (ii) az adatok kezelésére jogszabály kötelezi adatkezelőt; (iii) az adatok kezelése valamely, népegészségügyi célból szükséges; (iv) az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból szükséges; (v) az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését adatkezelő kizárólag az adatok tárolására korlátozza, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: (i) az érintett vitatja adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás az adatok pontossága tisztázásának időtartamára vonatkozik; (ii) személyes adatait adatkezelő nem jogszerűen kezelte, de azok törlése helyett az érintett az adatkezelés korlátozását kéri; (iii) a továbbiakban adatkezelőnek nincs szüksége személyes adataira a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint folytatott adatkezelés céljából, de az érintett kifejezetten kéri azok megtartását valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iv) az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a tiltakozási igényével kapcsolatos döntést adatkezelő meghozza. Ha az érintett kérelme alapján a személyes adatok kezelését adatkezelő korlátozza, a korlátozás feloldásáról az érintettet adatkezelő előzetesen tájékoztatja. A korlátozás időtartama alatt az érintett személyes adatait azok tárolásán kívül adatkezelő egyéb módon nem kezeli, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: (i) az érintett az adatok kezeléséhez hozzájárult; (ii) az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges; (iii) az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges.

8.5. Tiltakozáshoz való jog: Tekintettel arra, hogy adatkezelő az érintett személyes adatait saját jogos érdeke alapján kezeli, az érintett bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. Az érintett tiltakozása esetén a személyes adatok kezelését adatkezelő megszünteti, kivéve ha az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják.

8.6. Panasztételi jog: Az érintett az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, kifogásait, panaszait Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató 7.1. pontja szerinti elérhetőségeire jogosult megküldeni. Ha az érintett megítélése szerint a személyes adatok kezelése nem felel meg az arra alkalmazandó jogi előírásoknak, az Európai Unió bármelyik tagállamának adatvédelmi felügyeleti hatóságához panaszt nyújthat be. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek elérhetőségei az alábbiak: (i) levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Az érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. Záró és hatályba léptető rendelkezések

9.1. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.

9.2. Jelen adatkezelési tájékoztató 2020. év 09. hó 01. napján lép hatályba és módosításig hatályban marad.

Kelt: Biatorbágyon, 2020. év 09. hó 01. napján

VÁLTOZTASS MEG EGY ÉLETET!

Minden segítség fontos.
Egyedül valószínűleg elbuknánk, de veled együtt minden nehézség súlyát veszti.